gallery/imageedit_1_2098582331

Moezelweg 151, 31998 LS Havennr 561, Europoort Rotterdam

gallery/imageedit_1_5978756029

Stuurman Opslag Bv

Collectief
Collectief Bestuur

Naleving

      Preventiebeheer 

      Systeem

Stuurman Opslag BV International heeft een two-tier board niveau, wat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor de day-to-day management van de business en voor het inrichten en realiseren van de onderneming op de lange termijn strategie. De Raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van bestuur van de prestaties en het adviseren van de Raad van bestuur.

Stuurman Opslag BV Raad van bestuur en de Raad van commissarissen. Zij onderschrijven het standpunt dat goed ondernemerschap, waaronder inbegrepen transparant en ethisch gedrag, door de Raad van bestuur en de effectieve organen van defensie, door de Raad van Toezicht, zijn essentiële voorwaarden voor het doordringen van het vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de belanghebbenden. defensie, door de Raad van Toezicht, zijn essentiële voorwaarden voor het doordringen van het vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de belanghebbenden.

Compliance-beleid en een Gedragscode en Ethiek zijn geïmplementeerd. Compliance blijft vooral in onze gedachten elke dag op de baan. Daarnaast compliance trainingen worden bijgewoond op een jaarlijkse basis.

Wij geloven er sterk in dat we alleen kunnen bereiken van onze ambities waar te maken door te handelen volgens onze Gedragscode en Ethiek.

Het Risico Preventie Systeem brengt de toepassing Stuurman Storage BV van de nederlandse beroepsrisico Preventie Wet-en regelgeving met betrekking tot preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. De doelstelling,
Het bedrijf heeft uitgevoerd een Risico Preventie Systeem van Beheer, gestructureerd volgens de OHSAS 18001-code, gecertificeerd in 2008 door AENOR.