gallery/imageedit_1_2098582331

Moezelweg 151, 31998 LS Havennr 561, Europoort Rotterdam

gallery/imageedit_1_5978756029

Stuurman Opslag Bv

Gezondheid, Veiligheid, Veiligheid & Milieu

Als groot Stuurman-bedrijf die van Opslagbv vele mensen impliceren, is het beheer van gezondheid en veiligheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Om om het even welk risico van ongevallen te vermijden, Stuurman-is de Opslag BV geïntroduceerd aan een cultuur waar de betrokkenheid en de voorlichting tot intrinsiek veilige manieren om te werken leiden. De gezondheid en het veiligheidsbeheer zijn ook op Stuurman-de opslag van Opslagbv van toepassing en leveren. De Stuurmanopslag BV is gewaarborgd om van de kwaliteit van alle producten te zijn. De zelfde voorlichting en de verantwoordelijkheid voor milieubeheer, dat heeft geleid tot betere operationele methodes en het efficiëntere gebruik van middelen. Bij Stuurman-Opslag BV, is onze verplichting aan gezondheid en veiligheid ingeworteld in onze cultuur. Wij hebben een uitvoerig Milieu, Gezondheids en Veiligheids (HSSE) Beleid, dat door ons beheersteam wordt gesteund, door onze die Voorzitter en President Officer.

gallery/ss bv

- Wij nemen ernstig de onze verantwoordelijkheid en wij werken hard om elke dag te verbeteren.
- Wij opereren onder ons EH & s-Beheerssysteem, een kader in het hele bedrijf dat voortdurende verbetering van onze prestaties en wettelijke naleving drijft.
- Wij bouwen programma's die werknemer, contractant en leidingsparticipatie aanmoedigen, concentreerde het houden zichvan elke persoon op prestaties en onze doelstellingen.
- Wij verstrekken regelmatige opleidingssessies die en werknemers machtigen uitrusten om potentiële risico's te identificeren en de nodige maatregelen te vergen om hen te verlichten.

De Stuurman opslag BV neemt zijn uitdagingen aan hart, benadrukken wij het toenemende belang van radicale middelefficiency, en bedoelen uiteindelijk dat de bedrijven meer en meer zullen betalen voor de kosten van hun negatief gevolg op het milieu en de maatschappij. 

 

 

 

    MILIEU & KWALITEIT

Het beschermen van het milieu maakt deel uit van het zijn een goede buur. Wij werken hard om afval en emissies te minimaliseren en middelbehoud en milieustewardship te bevorderen. De bescherming en het Toezicht en elk op onze verrichtingen hangen strikt milieubescherming recht van de planning en bouw fasen aan. Wij voldoen al regelgevend vereisten en het gedrag van aan de gang zijnde toezicht op lucht, grondwater, en grondkwaliteit. Ons luchtkwaliteit controleprogramma komt samen of overschrijdt, wat wordt vereist. Wij hebben strikte inventarismetingen en preventative onderhoudsprogramma's voor elk van ons materiaal, met inbegrip van onze faciliteiten, tanks en pijpleidingen.
Door de levenscyclus van onze verrichtingen, werken wij hard om het land te beschermen. Onze grote opslagtanks hebben een secundair systeem van de insluitingsveiligheid. Door ons Programma van de Landkwaliteit, leveren wij elke inspanning aan remediate en controleren het land dat wij aan zijn origineel voorwaarde en gebruik beïnvloeden.

  VIER VERANTWOORDELIJKHEDEN EN EEN WAAIER VAN CERTIFICATIE

Deze vier verantwoordelijkheden zijn behandeld bij Stuurman opslag BV onder de naam HSEQ (Gezondheid, Veiligheid, Milieu & Kwaliteit). Alle niveaus van HSEQ worden uitgevoerd met individuele programma's. De marka-terminal wordt verklaard aan ISO 9001 (kwaliteit), ISO 22000 en GMP+ (voederveiligheid). Alle die programma's zijn volledig bijgewerkt en uitvoeren van de operationele vloer tot de bestuurskamer. Op milieu en veiligheidsniveau, moet de marka-Terminal aan zeer strikte verordeningen voldoen.

gallery/stuurman storage bv''