gallery/imageedit_1_2098582331

Moezelweg 151, 31998 LS Havennr 561, Europoort Rotterdam

gallery/imageedit_1_5978756029

Stuurman Opslag Bv

ONZE TANK OPSLAG

gallery/newco tsa  b.v.-ts1533237388.jpg-19'

De Stuurmanopslag BV is het bedrijf van de de tankopslag van de wereld belangrijke onafhankelijke. Wij stellen een mondiaal net van terminals in werking. Met eerlijke geschiedenis en een sterke nadruk op duurzaamheid, met inbegrip van veiligheid, verzekeren wij de veilige en efficiënte opslag en de behandeling van bulkvloeibare producten en gassen voor onze klanten. Door dat te doen, laten wij de levering van producten toe die voor ons economie en dagelijks leven essentieel zijn, die zich van olie en gas, chemische producten, gassen en straalbrandstof A1/54, Diesel D6, Diesel D2 aan biofuels uitstrekken. De Stuurmanopslag BV omvat onze gezamenlijke ondernemingen en vennoten, stellen wij een internationaal aantal arbeidskrachten van meer dan 5.700 mensen tewerk.
 De terminals in Rotterdam, Amsterdam voldoen aan de richtlijn, wat een uitgebreid veiligheidsbeheerssysteem betekent. De Stuurmanopslag BV wordt verkozen om één systeem voor elk van zijn terminals te hebben, betekent dit dat zij allen overeenkomstig de striktste verordeningen zijn. Voor bijna verscheidene decennia, hebben wij veilig onze faciliteiten en betrouwbaar.

 

 

ONZE VERRICHTING VAN DE TERMINALS COMMERCIËLE ZEEHAVEN

DE EINDhaven VAN ROTTERDAM

gallery/imageedit_1_7

De haven van Rotterdam is een belangrijke hub en handelsplaats voor vloeibare bulkladingproducten, van ruwe olie, benzine, diesel en biofuels aan vloeibare chemische producten en eetbare oliën en vetten. De ondernemingen en de handelaren kiezen de haven van Rotterdam wegens zijn centrale plaats in Europa, de perfecte maritieme toegang, de schaaleconomieën, de brede waaier van onafhankelijke vloeibare bulkterminals en de betrouwbare diensten.
 De onderverhuring van het de tanklandbouwbedrijf van BV van de Stuurmanopslag ook in het hart van de haven van Rotterdam voldoet aan de internationale standaardrichtlijn, wat een uitgebreid die veiligheidsbeheerssysteem betekent jaarlijks door de lokale overheden wordt gecontroleerd. Het landbouwbedrijf van BV van de Stuurmanopslag heeft één systeem voor al zijn terminals. Dit betekent dat de terminals in alle in werking gestelde zeehavens aan de striktste verordeningen voldoen.


De haven van Rotterdam is de grootste vloeibare bulkhaven in Europa met:

Onafhankelijke tankterminals en tankopslag met een capaciteit van 12.6 miljoen m3 van de Prijsbenchmark.

Ruwe olieopslag en productie

De opslagtank heeft een perfecte basis uit de hele wereld voor cliënten. De terminal van de opslagtank stelt drie verschillende multifunctionele distillatieeenheden in werking. De totale opslagcapaciteit is goed boven 900.000 ton. Is de typisch verwerkte pakketgrootte tussen 1.000 en 100.000 ton. Van het de tanklandbouwbedrijf van BV van de Stuurmanopslag stelt de petrochemische Industriële distillatie zijn eigen laboratorium in werking, dat kwaliteitsborging verstrekt en testdistillaties kan ook uitvoeren bepalen hoe te om de producten op de beste manier te verwerken.


Als deel van zijn volledige reeks van midstream de diensten, bezit Howard Energy Partners en stelt verscheidene bulk vloeibare opslagfaciliteiten in werking, die producten zoals ruwe olie, aardgasvloeistoffen en geraffineerde producten behandelen. Het overzicht van BV van de Stuurmanopslag en de strategisch gevestigde faciliteiten verlenen de sterke, betrouwbare dienst om de opslag van onze klanten te ontmoeten, distributie, het mengen en logistieke behoeften.

 

 

DE EINDhaven VAN HOUSTON

gallery/capture

De eindzeehaven van Houston is een complex netwerk van kustterminals, opslagtanks, het mengen faciliteiten en pijpleidingen. Deze hopen logistieke faciliteiten op nemen ruwe olie van schepen die, die en het op het juiste moment opslaan leveren aan de raffinaderij. Op dezelfde manier slaan zij en mengen geraffineerd product op om tot de nauwkeurige die specificaties te leiden in bepaalde markten worden vereist alvorens het op de eindklant te vervoeren.
In het geval van gas, neigen de terminals om leveringen van specialistentankers of pijpleidingen van gasvelden te nemen alvorens, behandelend en verdelend het gas regionaal te testen door pijpleidingen. Alternatief die, slaan zij gassen op uit ruwe olie, zoals butaan worden afgeleid, dat dan wordt gebotteld en voor het koken of het verwarmen gebruikt, waar er geen netwerk van het leidingengas is.


Weldra, bestaat het verworven oliedepot uit: een landbouwbedrijf van de olietank met de totale opslagcapaciteit van 220 000 m3 (om worden uitgebreid);
een breed netwerk van interne spoorwegen met een totale lengte van 9 km en.

gallery/imageedit_3_9